Bollywood

ʙị ᴄʜấᴛ ᴠấɴ ᴛỷ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đáᴘ ᴛʀả ɢᴀʏ ɢắᴛ

Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ đáᴘ ᴛʀả ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʜỏɪ ᴠề số ᴛɪềɴ ᴛỷ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả xôɴ xᴀᴏ. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​sᴀᴜ ɢầɴ ᴛʜáɴɢ ɢɪảɪ ɴɢâɴ số ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜơɴ ᴛỷ đồɴɢ ᴠà “ʙɪếɴ ᴍấᴛ” ᴋʜỏɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ ɴʜưɴɢ ᴅườɴɢ ɴʜư, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ […]